Plošné spoje pro úpravu CCTV kamery

Nákresy osazených plošných spojů na této stránce odpovídají standardní verzi kamery s vlastním zdrojem napájení +15V, bez zdroje -8V a s možností manuálního i automatického řízení zisku výstupního zesilovače. Pro výrobu plošných spojů je možné použít výkres v rozlišení 600dpi. Obraz je zrcadlově otočený, určený ke kopírování s potištěnou stranou položenou na desce.


Deska s rozhraním pro kameru je navržena tak, aby mohla být montována paralelně za deskou kamery. Tomu odpovídá rozmístění propojovacích bodů, které jsou v blízkosti odpovídajících vývodů integrovaných obvodů kamery. Oba plošné spoje jsou propojeny krátkými tenkými vodiči přímo u těchto vývodů. Tím odpadá problém s mechanickým upevněním delších vodičů, připojených k obvodům kamery.

Nákres ukazuje osazenou "spodní" stranu plošného spoje, která je po montáži otočena k plošnému spoji kamery a je tedy nepřístupná bez odpojení propojovacích vodičů. Fialové čtverce označují drátové propojky mezi oběma stranami plošného spoje. Návrh předpokládá použití SMD součástek, odpory a kondenzátory jsou kresleny ve velikosti 1206.


Další nákres ukazuje osazenou "horní" stranu plošného spoje, na které je umístěna dvanáctipinová lišta k propojení s řídící částí. Součástky jsou opět v provedení SMD.

Na této straně desky je třeba v označených bodech připájet tenké vodiče, propojující desku s obvody kamery. Tyto spoje je vhodné pájet až po spojení obou desek čtyřmi šrouby v rozích. Protažení vodičů příslušnými otvory v desce plošného spoje je však možné pouze před spojením obou desek a vodiče, předem připájené k desce kamery, musí mít dostatečnou délku.


Způsob propojení s deskou kamery je zřejmý z fotografie. Plošný spoj je navržen tak, aby tenké propojovací vodiče mohly být pájeny pouze z "horní" strany desky po spojení obou desek šrouby. Tři silné vodiče pro napájení a video výstup na kraji desky jsou připájeny z obou stran. Konektor na desce kamery je odstraněn a nahrazen těmito vodiči.

Vzhledem k tomu, že při pájení tenkých vodičů na horní straně desky může dojít k jejich odpájení na desce kamery, je vhodné pro tyto spoje použít velmi měkkou pájku a nízkou teplotu pájecího hrotu.


Plošné spoje pro řídící část s procesorem existují v několika variantách podle použitých ovládacích prvků, umístění konektorů apod. Zobrazená verze má shodné rozměry s deskou kamery a je určena k umístění za deskou s rozhraním pro kameru.

Na "spodní" straně, otočené ke kameře, je kromě dutinkové lišty k propojení s předchozí deskou umístěna i patice s mikrokontrolérem a krystal. To nechává více prostoru pro umístění konektorů na druhé straně.


Na "horní" straně jsou kromě přepínačů délky expozice a manuálního ovládání zisku pouze SMD součástky, zajišťující funkce MCU a tři LED. Potenciometr je otočen k "horní" straně, ale je umístěn pod deskou, kterou prochází pouze osa. Konektory pro napájení a video výstup jsou připojeny ohebnými vodiči a umístěny na zadním panelu kamery. Dutinková lišta pro připojení sériové linky není v současných verzích kamery využita.

Deska je navržena pro použití miniaturního binárního přepínače typu KMR10 nebo KMR16 ( 10 nebo 16 poloh ). Krátkou hřídelku přepínače je nutné pro ovládání ze zadního panelu kamery prodloužit trubkou o průměru 6mm. K přepínání automatického řízení zisku slouží běžný tlačítkový přepínač s rozměry 8x8mm.


Odkazy :


M.P. 2004